0 votes
by (360 points)

Trachycarpus

's Zomers heeft de fortunei palm buitengewoon overvloedig vocht nodig. Gedurende uiterste hitte is soms 2 keer wel noodzakelijk. Wij raden aan de kluit kletsnat te maken op verscheidene momenten tijdens de dag: 's ochtends en in de avon


Als de gevoelstemperatuur voorbij -17C arriveert, dan is het mogelijk dat de ernstige kou en stormwind de palm beschadigt. Zoek een zonnig plekje uit om de Trachycarpus fortunei te plaatsen, opdat hij als palmboom bijzonder mag genieten van de zo


Besproei de palmboom wekelijks met vocht, tijdens de lente/herfst en de avonden van de zomers.Besproei de palm wekelijks met vocht, in de herfst of lente en de avondjes van de zomers. Dit verwijdert stof van de bladeren waardoor zij beter licht kunnen opvangen en alsmede mooier worden. Evenzo voorkomt het ongediert


Er zijn alsmede periodes dat de fortunei vrijwel niet vocht hoeft te ontvangen, want dan slaapt hij praktisch, in de winters. Dan kan het wel 3 dagen duren voordat de palm weer water nodig heeft. Afhankelijk van de temperatuur gedurende de herfst en voorjaar, kunt u de palmboom 1 maal in de 1 a 2 dagen vocht geve


Er bestaan veel soorten palmen, Slow-Juicers.studiozet.Nl waaronder heel bekend, de Trachycarpus fortunei. Deze palm familie kan heel erg goed tegen de lage temperaturen, vandaar dat hij dusdanig Erkend is. Bij tropische planten denk je vanzelf aan hete klimaten, en dat het onmogelijk is een jungle achtertuin in te richten in ons koude land. Nou dat valt wel mee, want er bestaan genoeg tropische planten, zoals de Trachycarpus fortunei palmboom, welke de Nederlandse lage temperaturen kan verduren. Een palm als de Wagnerianus heeft geen problemen aangaande temperaturen tot maar liefst -18 graden. Dit is inderdaad de grens, eronder zou hij afsterven, en dan gaat het over gevoelstemperatuu

Your reply

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
Welcome to Jamaicaapps Q&A, where you can ask articles and receive replys from other members of the community.
...